Jordi Porta, in memoriam

Col·legi Oficial

Ens unim al condol per la mort de Jordi Porta, col·legiat nostre honorat amb el guardó de "Col·legiat d’Honor". En Jordi ha estat per nosaltres un col·laborador inestimable. Amb ell hem compartit esforços, il·lusions i reptes. DEP

Jordi Porta, Col·legiat d'Honor 2010

Glossa de Francesc Danés

Des de la ja llunyana experiència de Jordi Porta dins l’escoltisme català s’han escolat sis dècades, al llarg de les quals el seu ferm compromís al servei de la societat civil d’aquest país i la seva cultura han orientat el seu camí i la seva lluita. Si fem referència a l’escoltisme en la formació inicial de Jordi Porta és perquè no tenim cap dubte que els moviments que inspiraven aquell moviment juvenil van tenir un pes específic en la configuració del seu caràcter i en l’orientació immediata de la seva trajectòria cívica. La seva formació universitària tardana va respondre a la voluntat de consolidar coneixements i experiència per afrontar amb més garanties una ruta en què el saber i el saber fer eren indispensables per assegurar una gestió eficaç i la responsabilitat d’un lideratge ferm, arribat el cas. Aquestes virtuts l’han acompanyat en els múltiples projectes que ha impulsat o ha ajudat a iniciar. Cal parlar en primer lloc de la Fundació Jaume Bofill, a la qual es va incorporar quan aquesta ja tenia dos anys d’existència, i que va dirigir durant trenta anys. Els propòsits fundacionals de promoure els valors democràtics i ciutadans i la contribució a l’afavoriment de la igualtat social i l’afirmació nacional de Catalunya encaixaven perfectament amb algun dels ideals genèrics que Jordi Porta estava disposat a defensar. Per aconseguir aquests objectius la Fundació ha comptat amb un equip eficacíssim de persones de rigor i vàlua provades, de compromís i esforç constant que Jordi Porta ha sabut reunir i liderar. Ha aconseguit, a més, dotar la Fundació d’una proverbial independència de criteri que l’ha convertit en un referent fiable, per la independència, objectivitat i rigor dels seus judicis, dels seus dictàmens i de les seves publicacions. L’altre gran repte a què s’ha compromès amb la mateixa empenta i il·lusió ha estat el rejoveniment i la dinamització d’Òmnium Cultural, que ha presidit durant vuit anys. La feina de Jordi Porta ha comportat una major implantació social d’Òmnium i un increment del prestigi de les seves activitats culturals. Jordi Porta ha defensat la total independència de les accions d’Òmnium i la resistència a qualsevol pressió partidista. Part del seu pensament, probablement aquells temes que més l’han preocupat, es reflecteixen als seus llibres Anys de referència, de l’any 1997, i El català, o ara o mai, del 2005, que són de lectura i referència obligades. Per acabar, cal fer esment d’algun dels fronts on Jordi Porta ha deixat, i deixa, la petjada de la seva ciència, de la seva experiència, del seu caràcter emprenedor, del seu lideratge: el Centre UNESCO de Catalunya, el Patronat Català pro Europa, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Enciclopèdia Catalana, el diari Avui, Edicions 62, etc.