A manera de presentació

La Comissió deontològica del Col·legi està formada per Joan Manuel del Pozo, Mercè Izquierdo, Roser Pi, Begoña Román, Núria Terribas i Àlex Rocas.
 

La Junta del Col·legi vol que el Codi deontològic de la professió docent sigui un instrument útil al servei dels professionals de la docència i de la societat, l’eficàcia del qual s’ha de garantir a través de la Comissió deontològica.


Amb la publicació dels Apunts deontològics volem fer arribar als col·legiats una sèrie de documents de referència deontològica de la professió docent. Posar l’accent en el Codi deontològic és una prerrogativa inalienable de les organitzacions col·legials i una de les seves primeres raons de ser.

El nostre Col·legi, el Col·legi de docents, vol ser un referent deontològic per als docents i per a tota la comunitat educativa.
 

Apunt deontològic 1. Responsabilitat individual i cívica: ineludible interdependència. Begoña Román

Apunt deontològic 2. Reflexions al voltant del "Compromís amb el coneixement". Mercè Izquierdo

Apunt deontològic 3. La llibertat de càtedra: sentit educatiu i social. Joan Manuel del Pozo