Col·legiació en línia

Per iniciar els tràmits de col·legiació en línia cal omplir els formularis del Col·legi que trobaràs tot seguit i enviar-los a secretaria@cdl.cat juntament amb els teus títols:

• Sol·licitud de col·legiació i informació en matèria de protecció de dades.
• Full d’autorització de les dades bancàries per poder domiciliar el rebut.

Promoció especial per als nous titulats dels graus d'educació infantil i primària i el màster en formació del professorat

Col·legia’t ara i beneficia’t ja de tots els avantatges


T'oferim una reducció del 50% de la quota d’inscripció (alta col·legial) i l’exempció de la quota col·legial de l’any de col·legiació i el següent.

Aquesta oferta és vàlida fins a un any després de la graduació o finalització del màster en formació del professorat.

Què t'oferim?

En aquest context de canvi i redefinició de la professió, insistim en la importància de la col·legiació, garantia contra l'intrusisme professional, que reforça el reconeixement i el valor social del professorat i serveix de mitjà per aplicar els principis de la deontologia professional. 

El Col·legi vetlla pels diversos perfils i activitats relacionats amb la docència, programa cursos d’estiu, tardor i hivern, aules d’idiomes i màsters, organitza xerrades i jornades per reflexionar sobre l’exercici de la professió i fomenta la cohesió entre els docents. 

Vetlla, també, perquè el Codi deontològic de la professió docent, elaborat i aprovat pel Col·legi, sigui una eina eficaç per a l’autoregulació dels professionals de la docència.

Col·legiar-te et permetrà, doncs:

 • Ampliar i refrescar coneixements, amb una àmplia oferta de formació i seminaris diversos.
 • Gaudir de la cobertura i l’assessorament del nostre servei jurídic.
 • Tenir accés a la borsa de treball exclusiva per als col·legiats.
 • Compartir amb altres col·legiats i col·legiades la passió, les preocupacions, els reptes i les alegries de la professió docent.
 • Gaudir de diverses publicacions periòdiques i gratuïtes centrades en la professió.
 • Participar en totes les activitats lúdiques que organitza el Col·legi, que contribueixen a estrènyer vincles entre els companys.  

Qui es pot col·legiar?

D'acord amb els nostres Estatuts, es poden col·legiar totes les persones que disposin de la titulació següent:

 • Títols universitaris oficials atorgats per les facultats universitàries desglossades de les tradicionalment denominades "facultats de filosofia i lletres i de ciències". 
 • Títols universitaris oficials en el camp de l’ensenyament i d’aquells dels quals avui  no hi ha corporacions professionals específiques.
 • Títols universitaris dels quals no hi ha corporacions professionals específiques.
 • Títol professional de Màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat o equivalent (certificat d’aptitud pedagògica), derivats de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
 • Títol de grau de mestre en educació primària.
 • Títol de grau de mestre en educació infantil.  

Requisits de col·legiació

Per col·legiar-vos heu de portar la documentació que detallem tot seguit:  

L’original o resguard d’un dels títols següents:

 • Títol de grau o llicenciat (vegeu-ne tots els títols en l’apartat "Qui es pot col·legiar").   
 • Títol professional de Màster de professor d’educació secundària obligatòria i batxillerat o equivalent (CAP).
 • Títol de grau de mestre en educació primària.
 • Títol de grau de mestre en educació infantil.
 • Una fotografia mida carnet.
 • Dades bancàries per domiciliar el rebut.

Quotes

En el moment de donar-te d'alta, s'ha d'abonar la quota d'inscripció (116 €), més el rebut semestral (58 €), que s’emet dos cops l’any, al gener i al juliol.

Quotes col·legials en casos especials tipificats

Exempció i reducció de quotes: Acord de 30 de novembre de 2021 de la Junta de Govern sobre quotes col·legials i quotes d'inscripció en casos especials tipificats.

Per demanar una exempció o redució de la quota, cal emplenar aquest formulari.