La transparència de l’activitat col·legial

En compliment de la Llei 19/13, de 9 de desembre, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, totes dues dictades en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquest portal té com a finalitat l’ampliació i reforç de la transparència de l’activitat col·legial, per garantir el dret d’accés a la informació relativa a l’Il·lustre Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDLCAT), és a dir el Col·legi de docents i professionals de la cultura.

Cal tenir en compte que el Col·legi de Llicenciats, en compliment de les seves obligacions, assumeix tant funcions públiques com funcions d’àmbit privat.

Les anomenades lleis de transparència només obliguen a publicar dades respecte de les funcions públiques col·legials. Tot i així, aquest Col·legi, fidel a la seva trajectòria, caracteritzada per donar la màxima informació sobre la seva activitat més enllà de les obligacions legals, manté aquesta línia, i en la informació que aquí es desplega no es limita a l’àmbit públic.