I després què? Prospectives sobre educació més enllà de la pandèmia actual

Col·legi Oficial

La Comissió d'Ensenyament de l'Associació Intercol·legial de Catalunya organitza una trobada de reflexió sobre els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19 sobre els infants i els joves en l'àmbit de les escoles, instituts, centres de formació i universitats i, sobretot, per exposar-hi idees i propostes de millora de cara al futur de l'educació més enllà de la situació actual.

La Comissió d’Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Catalunya organitza una trobada de reflexió sobre els efectes de la pandèmia provocada per la COVID-19 sobre els infants i els joves en l’àmbit de les escoles, instituts, centres de formació i universitats i, sobretot, per exposar-hi idees i propostes de millora de cara al futur de l’educació més enllà de la situació actual.

La sessió se celebrarà el dilluns 14 de desembre de 2020, a les 18 hores, en format telemàtic a través de la plataforma Zoom.

Inscripcions

Us facilitem el programa en aquest enllaç.

Comitè organitzador

Guiomar Amell i Conxa Martínez (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i professors de Dibuix i Belles Arts de Catalunya)

Jacint Bassó i Agnès Creus (Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya)

Àngel Casajús (Col·legi de la Pedagogia de Catalunya)

Montserrat Casanovas (Col·legi d’Economistes de Catalunya)

Josep M. Fernández (Col·legi Oficial de Químics de Catalunya)

Andrés González (Col·legi de Psicòlegs de Catalunya)

 

Ponents i moderador

Pilar Pérez, Escola BetàniaPatmos, sobre Educació Infantil i Educació Primària

Salvador Rovira, IES Joan Salvat-Papasseit, sobre ESO i Batxillerat

Escola Pia de Nostra Senyora, sobre Formació Professional

Conxa Torres, Universitat Rovira i Virgili, sobre els estudis universitaris

Jacint Bassó i Parent, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències, moderador

 

Programa

18 h. Acte inaugural a càrrec d’Àlex Rocas, president de la Comissió d’Ensenyament de l’Associació Intercol·legial de Catalunya.
18.10 h. Presentació de la taula a càrrec de Jacint Bassó i Parent.
18.15 h. Primer bloc: breu diagnòstic dels efectes de la pandèmia sobre les diferents etapes educatives.
18.35 h. Segon bloc: idees i propostes de millora per a l’educació més enllà de la pandèmia en les diferents etapes educatives.
18.15 h. Resposta a les preguntes formulades pels assistents per escrit durant el desenvolupament i exposició dels dos blocs.

18.45 h. Tancament de l’acte.