Finestreta única

La Finestreta Única de la Directiva de Serveis és un projecte del Ministeri de la Presidència del Govern d’Espanya, que respon a les obligacions establertes per la Directiva 123/2006/CE (Directiva de Serveis) i que s’han incorporat a l’ordenament jurídic espanyol en la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus).

D’acord amb aquesta Llei, la finestreta única del Consell General de Col·legis de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències, que reuneix i representa els 27 col·legis professionals d’aquest nom hi ha al territori espanyol, té com a objectiu facilitar als col·legiats, consumidors i usuaris la recerca de col·legiats i societats professionals, i també proporcionar informació dels Col·legis i, alhora, oferir d’una manera senzilla i ràpida tràmits en línia dels serveis principals.

El portal s’adreça als ciutadans i col·legiats que vulguin obtenir informació o fer tràmits relacionats amb els Col·legis de Llicenciats, com ara els següents: registre de col·legiats, registre de societats professionals, cercador de documents, alta de col·legiats, portal de transparència i reclamacions.

En podeu trobar més informació en aquest enllaç.