Necessitats especials d'aprenentatge

A24010 - Els trastorns del desenvolupament a l'escola

 • Àrea temàtica:

  Necessitats especials d'aprenentatge

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Lídía Arroyo Navajas

Dates:

De l'1 de març a l'1 d'abril de 2024 

Dies:

Connexió lliure. Forma't al teu ritme

Hores:

30

Total hores:

30

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

66,00 €

No col·legiat/ada:

80,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

66,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb necessitats educatives especials.

El model d’aprenentatge en línia s’orientarà cap al desenvolupament de competències específiques i transversals, així com de l’autonomia a l’estudi. En aquest sentit, és necessària una implicació de l’estudiant que inclogui la revisió crítica dels materials i els recursos de la bibliografia, l’estudi sistemàtic dels continguts, la reflexió sobre els casos i problemes plantejats, la resolució de les activitats planificades, la recerca, anàlisi i elaboració d’informació, etc. El professorat tindrà la funció de guia d’aquest aprenentatge, però s’exigirà a l’estudiant que participi, opini, resolgui, consulti i posi en pràctica tot allò que ha après.

 • Identificar els signes d’alerta de les principals Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre per tal de garantir l’accés al currículum de l’alumnat amb NEE
 • Conèixer les noves tècniques d’intervenció per a abordar les diferents Necessitats Educatives Especials
 • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns del Neurodesenvolupament (TEA, Dislèxia, TDAH, TANV).
 • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a la diversitat: organització i mitjans (eines de detecció, estratègies d’intervenció: SEP, PI, etc…)

Lídía Arroyo Navajas

 • Elaboració del 100 % de les activitats proposades.
 • Participació en, com a mínim, el 80 % dels fòrums establerts.
 • Anàlisi pràctic d’un cas.
 • Identificar les principals característiques d’una de les Dificultats  d’aprenentatge estudiades.