A24009 - L'èxit educatiu amb alumnat amb Dislèxia

 • Àrea temàtica:

  Necessitats especials d'aprenentatge

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Lídía Arroyo Navajas

Dates:

De l'1 de març a l'1 d'abril de 2024

Dies:

Connexió lliure. forma't al teu ritme!

Hores:

30

Total hores:

30

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

66,00 €

No col·legiat/ada:

80,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

66,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs sobre Dislèxia de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb Dislèxia.

El model d’aprenentatge on line s’orientarà cap al desenvolupament de competències específiques i transversals, així com de l’autonomia a l’estudi. En aquest sentit, és necessària una implicació de l’estudiant que inclogui la revisió crítica dels materials i els recursos de la bibliografia, l’estudi sistemàtic dels continguts, la reflexió sobre els casos i problemes plantejats, la resolució de les activitats planificades, la recerca, anàlisi i elaboració d’informació, etc. El professorat tindrà la funció de guia d’aquest aprenentatge, però s’exigirà a l’estudiant que participi, opini, resolgui, consulti i posi en pràctica tot allò que ha après.

 • Identificar els senyals d’alarma de la dislèxia
 • Conèixer els protocols de detecció i abordatge de la dislèxia
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre, per tal de garantir l’accés al currículum dels alumnes amb dislèxia.
 • Conèixer les principals aplicacions que poden afavorir l’aprenentatge de la lecto-escriptura en alumnes amb dislèxia

Mòdul 1: Contextualització del concepte de Dislèxia

Què és la Dislexia
Comorbilitat de la Dislèxia
Signes d´alerta de la Dislèxia
Estudis lingüístics sobre la Dislèxia

Mòdul 2: La Dislèxia a l´aula

2.1. Protocols de Detecció: Prodiscat

2.2. Guia per a les professions docents

2.3 Elaboració de Plans de Suport Individualitzats per alumnat amb Dislèxia, adaptats a la darrera normativa

Mòdul 3: L´impacte de la Dislèxia en els aprenentatges

3.1. Cervell i lectura

3.2. L´efecte Pigmalió

3.3. Adaptacions metodològiques

Mòdul 4: L´abordatge de la Dislèxia

4.1. Tractament de la Dislèxia

4.2. Programes sense evidència científica

Lídía Arroyo Navajas

 • L’avaluació de l’aprofitament consistirà en una aplicació pràctica dels continguts a l’aula
 • Descriure els senyals d'alarma principals que s´exposen al cas Pràctic
 • Argumentar la descripció d’aquests senyals d’alarma