A24008 - L'alumnat TEA a l'aula

 • Àrea temàtica:

  Necessitats especials d'aprenentatge

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Internivells

Professorat:

Lídía Arroyo Navajas

Dates:

De l'1 de març a l'1 d'abril de 2024

Dies:

Connexió lliure. Forma't al teu ritme!

Hores:

30

Total hores:

30

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

66,00 €

No col·legiat/ada:

80,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

66,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs sobre TEA de 30 hores impartit on line, dotarà als professionals de l’educació dels elements necessaris per detectar i garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TEA.

El model d’aprenentatge en línia s’orientarà cap al desenvolupament de competències específiques i transversals, així com de l’autonomia a l’estudi. En aquest sentit, és necessària una implicació de l’estudiant que inclogui la revisió crítica dels materials i els recursos de la bibliografia, l’estudi sistemàtic dels continguts, la reflexió sobre els casos i problemes plantejats, la resolució de les activitats planificades, la recerca, anàlisi i elaboració d’informació, etc. El professorat tindrà la funció de guia d’aquest aprenentatge, però s’exigirà a l’estudiant que participi, opini, resolgui, consulti i posi en pràctica tot allò que ha après.

 • Identificar els senyals d’alarma del TEA
 • Conèixer els protocols de detecció i abordatge del TEA
 • Saber gestionar, organitzar i optimitzar els recursos del centre, per tal de garantir l’accés al currículum dels alumnes amb TEA.
 • Conèixer l’impacte del TDAH més enllà de les aules
 • Identificació i intervenció en cas d’alumnes amb TEA
 • Resolució de situacions educatives en una aula atenent a l’alumnat amb TEA
 • L’accés al Currículum de l’alumnat TEA a l’aula ordinària

Lídía Arroyo Navajas

 • L’avaluació de l’aprofitament consistirà en una aplicació pràctica dels continguts a l’aula
 • Descriure els senyals d'alarma principals que s´exposen al cas Pràctic
 • Argumentar la descripció d‟aquests senyals d‟alarma