241201 - Gramàtica catalana per a docents de català que no procedeixen de Filologia Catalana

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Núria Martín Comes

Dates:

Del 6 de novembre de 2023 al 20 de maig de 2024

Dies:

Dilluns

Hores:

De 18 a 20 h

Total hores:

50

Lloc:

En línia

Aquest curs forma part del Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

215,00 €

No col·legiat/ada:

335,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

215,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs presenta la gramàtica catalana des de dues perspectives: la primera, teòrica, perquè es tracta de posar les bases gramaticals dels diferents nivells lingüístics; i, la segona, didàctica, perquè vol oferir als docents recursos d’aula per treballar els aspectes gramaticals. 

1. Fonètica. El vocalisme

 • El llenguatge humà
 • Els sons vocàlics
 • Els contactes vocàlics

2. Fonètica. El consonantisme

 • Els sons consonàntics
 • Els contactes consonàntics

3. Fonètica. Trets suprasegmentals

 • La síl·laba
 • L’accent
 • L’entonació

4. Morfologia flexiva

 • Classes gramaticals i flexió
 • La flexió nominal
 • La flexió verbal

5. Morfologia lèxica

 • La derivació
 • La composició
 • Altres processos de formació de mots

6. Sintaxi i semàntica

 • L’oració. Les funcions semàntiques
 • L’oració. Les funcions sintàctiques
 • L’oració. Les funcions informatives
 • Les classes de mots
 • L’oració composta

Núria Martín Comes

Llicenciada en Filologia Catalana per la UB. Catedràtica de Llengua Catalana i Literatura de batxillerat. Postgrau en Correcció de Textos per la UAB. Professora de Llengua Catalana i Literatura a ESO i batxillerat al llarg de quaranta anys (ara, jubilada). Autora de llibres de text (ESO i batxillerat) publicats a diverses editorials: Cruïlla, Teide i Enciclopèdia Catalan

Cal assistir el 80% de les classes, lliurar tres exercicis pràctics i presentar una activitat adreçada als alumnes sobre qualsevol tema del curs.

Novembre

Dilluns 6, 13, 20 i 27

Desembre

Dilluns 4, 11 i 18

Gener

Dilluns 8, 15, 22 i 29

Febrer

Dilluns 5, 12, 19 i 26

Març

Dilluns 4, 11 i 18

Abril

Maig

Dilluns  8, 15, 22 i 29

Dilluns 6, 13, i 20 

No hi ha horaris.