241201 - Gramàtica catalana per a docents de català que no procedeixen de Filologia Catalana

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Núria Martín Comes

Dates:

Del 2 d'octubre de 2023 al 29 d'abril de 2024

Dies:

Dilluns

Hores:

De 18 a 20 h

Total hores:

50

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

215,00 €

No col·legiat/ada:

335,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

215,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El curs presenta la gramàtica catalana des de dues perspectives: la primera, teòrica, perquè es tracta de posar les bases gramaticals dels diferents nivells lingüístics; i, la segona, didàctica, perquè vol oferir als docents recursos d’aula per treballar els aspectes gramaticals. 

1. Fonètica. El vocalisme

 • El llenguatge humà
 • Els sons vocàlics
 • Els contactes vocàlics

2. Fonètica. El consonantisme

 • Els sons consonàntics
 • Els contactes consonàntics

3. Fonètica. Trets suprasegmentals

 • La síl·laba
 • L’accent
 • L’entonació

4. Morfologia flexiva

 • Classes gramaticals i flexió
 • La flexió nominal
 • La flexió verbal

5. Morfologia lèxica

 • La derivació
 • La composició
 • Altres processos de formació de mots

6. Sintaxi i semàntica

 • L’oració. Les funcions semàntiques
 • L’oració. Les funcions sintàctiques
 • L’oració. Les funcions informatives
 • Les classes de mots
 • L’oració composta

Núria Martín Comes

Cal assistir el 80% de les classes, lliurar tres exercicis pràctics i presentar una activitat adreçada als alumnes sobre qualsevol tema del curs.

Octubre

Dilluns 2, 9, 16 i 23

Novembre

Dilluns 6, 13, 20 i 27

Desembre

Dilluns 11 i 18

Gener

Dilluns 8, 15, 22 i 29

Febrer

Dilluns 5, 12, 19 i 26

Març

Dilluns 4, 11 i 18

Abril

Dilluns  8, 15, 22 i 29