232203 - Recycling C2 level for the English competitive exam or for personal interest

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Rosa M. Cano Valles

Dates:

Del 30 de gener al 7 de març de 2023

Dies:

Asíncron, connexió lliure

Hores:

Asíncron, connexió lliure

Total hores:

20

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

75,00 €

No col·legiat/ada:

100,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

75,00 €

El domini de la llengua anglesa és cabdal per al desenvolupament de les proves de les oposicions d'anglès a secundària, i també per la tasca diària a l'aula, tutorització de treballs de recerca, participació en programes europeus, etc. Per tant, aquest curs ofereix als opositors de llengua anglesa i també als professors en actiu la possibilitat de reciclar alguns continguts de nivell molt avançat amb exercicis pràctics per millorar el vocabulari, la gramàtica, l'expressió i la comprensió escrita i l'expressió oral.  

Metodologia

Curs totalment asíncron amb aula virtual Moodle i pràctic, tot i que inclou continguts teòrics de referència per tal de sistematitzar-ne alguns aspectes. D'aquesta manera els alumnes podran treballar de manera autònoma i al seu ritme, perquè aquest mòdul sigui útil com a complement per als opositors i com a formació per a la resta de docents d'anglès.

 Cada sessió conté activitats pràctiques i els alumnes hauran de dedicar aproximadament unes 4 hores per sessió.

Hi haurà 5 sessions, que inclouran recursos generals de referència sobre totes les habilitats lingüístiques, consells per a la redacció de textos, elements que afavoreixen la coherència i cohesió, expressions per utilitzar en les descripcions dels temes, estructura dels paràgrafs, etc.

 1. Lèxic idiomàtic i vocabulari acadèmic. Aquest tipus de vocabulari és fonamental per a la redacció i l'exposició del temari.
 2. Ús de la llengua. Exercicis pràctics que afavoreixen la bona redacció i l'expressió oral.
 3. Comprensió lectora. Lectures amb vocabulari útil per enfrontar-se a les proves.
 4. Comprensió i expressió oral. Vídeos i àudios amb activitats pràctiques i consells per fer una bona presentació oral.

Rosa M. Cano Valles

Llicenciada en Anglès i Alemany a secundària. EOI i doctora en Didàctica de la Llengua i Literatura. Formadora en cursos sobre metodologia, llengua, literatura i cultura i oposicions. Professora en el sistema públic de secundària i EOI.

Curs asíncron, connexió lliure.