Convocatòria Joan Oró d'Ajuts per al Foment de la Cultura Científica a Catalunya

Col·legi Oficial

La finalitat d'aquesta convocatòria és l’atorgament d’ajuts per fomentar i enfortir la divulgació científica en català, potenciant especialment el talent jove i les propostes audiovisuals. Es farà una especial atenció a les propostes que tinguin un impacte en l’àmbit rural a Catalunya. El termini per presentar els treballs és el 13 de novembre.

Els ajuts es destinaran a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania, fent especial atenció als beneficis socials que es deriven de l’aplicació del coneixement.

Amb la finalitat d’arribar a tot el territori català, en aquesta edició es farà especial atenció a les propostes que tinguin un impacte en l’àmbit rural a Catalunya. Més informació en aquest enllaç.