L'IEC convoca els Premis Sant Jordi 2024

Col·legi Oficial

L'Institut d'Estudis Catalans convoca els Premis Sant Jordi 2024, amb l'objectiu de distingir obres i investigadors en tots els àmbits de la ciència i de la cultura catalanes. El termini d’admissió de candidatures acaba l’1 de desembre de 2023 a les 13 hores i el lliurament dels premis tindrà lloc l’abril del 2024.

Cada candidat o candidata es pot presentar únicament a un dels premis i borses d’aquest cartell. L’obra premiada resta propietat de l’autor o autora i inèdita fins a la data del lliurament dels premis, si les bases específiques de cada premi no indiquen el contrari. El resultat dels premis serà oficial un cop ratificat pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans. Per a més informació consulteu aquest enllaç.