Convocat el XLII Premi de Filosofia Arnau de Vilanova

Col·legi Oficial

Ja podeu presentar els treballs per optar al XLII Premi Arnau de Vilanova, adreçats a professors d'ensenyament secundari, alumnes de batxilerat, de grau, de màster universitari i de doctorat. El termini acaba el dimarts 14 de juny de 2023, a les 20 h.

Per optar al premi, els treballs han de ser inèdits, en català o en qualsevol idioma de l’Estat, i segons la categoria han de versar sobre:

A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari.

B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries.

C) Qualsevol tema de l’àmbit de la filosofia.

Consulteu les bases del premi en aquest enllaç.