Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados

El Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias és l'òrgan de representació dels vint-i-set col·legis professionals d'aquest nom existents a l'Estat espanyol, que acullen vora de 40.000 col·legiats.

Podeu accedir al seu web.