Àlex Rocas, nou degà del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados

Col·legi Oficial

En la reunió dels dies 17 i 18 de novembre, Àlex Rocas, degà del nostre Col·legi, ha estat elegit degà del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados de Espanya, òrgan de representació dels 27 col·legis professionals d'aquest àmbit existents al territori espanyol.