2n Congrés sobre l'estrès en els professionals docents

Col·legi Oficial

Tindrà lloc el 19 i 20 del 2010.

El Col·legi ha començat a preparar el 2n Congrés sobre l’Estrès en els Professionals Docents, que tindrà lloc el 19 i 20 de març del 2010.