Els centres educatius, amb una llarga i reeixida trajectòria al nostre país, han contribuït, i molt, a promoure l’excel·lència educativa des de la governança de la comunitat educativa i, molt especialment, des del foment de l’exercici professional docent responsable i innovador. No és casual, doncs, que de sempre el Col·legi i els centres educatius hagin mantingut una estreta relació, compartint i intercanviant experiència i coneixement de manera dinàmica en el temps, amb un objectiu comú: els millors docents per a la millor educació.

Ara el Col·legi ha volgut fer un pas endavant en aquesta llarga i fructífera  relació amb els centres educatius, amb la voluntat d’enfortir-hi els vincles i de consolidar el protagonisme compartit en la promoció activa de l’excel·lència en l’ensenyament. Per això ofereix la possibilitat que els centres educatius s’adhereixin a la nostra institució amb la finalitat de promoure activament i col·lectiva, l’excel·lència de l’ensenyament i l’aprenentatge des de la perspectiva de la cooperació institucional mútua.

Aquesta adhesió es concreta en la creació de la marca Centre adherit al Col·legi, una nova marca que identificarà els centres de referència vinculats al Col·legi, que es formalitzarà mitjançant la signatura d’uns acords i els proporcionarà un ventall d'avantatges.  

 

 

Avantatges per als centres adherits

Borsa de treball

Ús preferent de la borsa de treball del Col·legi per donar sortida a les demandes professionals que el centre requereixi, amb un treball de selecció previ i optatiu i, si s’escau, amb una acreditació professional.

Formació

Disseny a mida de plans de formació ajustats a les necessitats del centre amb l’assistència de professionals qualificats.

Equips de formadors

Els docents dels centres adherits es poden incorporar als equips de formadors del Col·legi, amb l’objectiu de renovar l’oferta de cursos des del coneixement immediat de la realitat de les aules.

Aval de la qualitat dels centres

El Col·legi té la possibilitat d’avalar la qualitat dels centres davant la demanda creixent de centres de referència per part d’altres organitzacions nacionals i internacionals.

Activitats internacionals

Accés preferent per participar en les activitats internacionals que ofereix el Col·legi, com ara els intercanvis de professorat i alumnat i la participació en fòrums educatius internacionals.

Publicacions

Col·laboració en les publicacions del Col·legi sempre que els textos responguin a la qualitat exigida pel seu consell de redacció.

Espais del Col·legi

Ús preferent dels espais del Col·legi per a diferents tipus de trobades, des de reunions de treball fins a celebracions, conferències, intercanvis de pràctiques entre centres o d’altres.

 

La marca

Ús de la marca Centre adherit en els instruments de comunicació i publicitat i en  les presentacions públiques del centre educatiu.

Col·legiació gratuïta

Durant un any, els docents dels centres adherits poden gaudir de col·legiació gratuïta.

Criteris i procediments sobre la incorporació de centres adherits al Col·legi

ACORD 2/2015  de 27 d’octubre, de la Junta de Govern, d’aprovació dels criteris i procediments sobre la incorporació de centres adherits al Col·legi.

Centres adherits

Elisabeth  

Escola Betània Patmos

Escola Joan Pelegrí  

Escola Pia Nostra Senyora  

Escola Sant Gregori  

Euroaula. Centre Estudis Turístics

European International School of Barcelona  

Fundació Collserola (Frederic Mistral, l’Avenç i Ramon Fuster)

Fundació Institució Cultural del CIC (Virtèlia Escola de Música, Escola Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, CIC Escola de Batxillerats, CIC Escola de Cicles Formatius i CIC Escola d’Idiomes)

Fundació Llor  

IES Sant Quirze del Vallès

IPSI

Saint Peter's School  

Tecnos