Se celebren amb gran èxit de participació les Jornades Estratègies i accions per a contextos educatius discontinus

Col·legi Oficial

Els passats dies 16 i 17 d'octubre es van celebrar, en format virtual, les Jornades Estratègies i accions per a contextos educatius discontinus, coorganitzades pel Col·legi i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els assistents van estar tots d'acord a dir que havien estat unes jornades molt útils i que en treien moltes idees per implementar a l'aula.

En resposta a la necessitat de gran part del professorat de revisar i abordar el procés d’ensenyament i aprenentatge des d’una nova òptica que doni resposta a les necessitats i circumstàncies que ha generat el context sanitari que vivim actualment, els passats dies 16 i 17 d’octubre es van celebrar, en format virtual, les Jornades Estratègies i accions per a contextos educatius discontinus, coorganitzades pel Col·legi i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Aquestes jornades van tractar sobre els tres grans eixos de l’ensenyament en entorns virtuals: la programació, el disseny d’activitats i l’avaluació en línia, en un format participatiu i dinàmic que va generar un espai de reflexió i de posada en comú de les inquietuds, els problemes i les realitats que troben els docents a l’aula, així com un espai on s’han compartit i descobert noves propostes, estratègies i recursos per al procés d’ensenyament i aprenentatge virtual, ja sigui totalment o parcialment, en un context on la presencialitat pot esdevenir intermitent i on calen recursos que possibilitin el pas entre les modalitats presencial i virtual de manera fluida.

En aquesta línia, divendres a la tarda, es van inaugurar les jornades amb la ponència de Teresa Romeu titulada “Docència en línia en situació de discontinuïtat”, que va donar pas al primer seminari, on Lourdes Guàrdia va abordar el bloc de programació, “Programació i disseny de l’acció formativa en línia”, una reflexió i una nova mirada sobre la programació del curs, que permeti l’adaptació a ambdós formats, presencial i virtual, i el pas entre ells sense disrupcions.

Dissabte 17 d’octubre, al matí, es va fer el segon seminari, a càrrec de Marcelo Maina, titulat “Disseny de les e-activitats, tipologia d’activitats i selecció de recursos”, on es van exposar tot un seguit d’eines per poder generar un procés d’aprenentatge actiu, on l’alumnat sigui actor i generador d’aquest nou coneixement, també en formats virtuals d’asincronia. El tercer seminari, “Avaluació dels aprenentatges en contextos educatius de presencialitat discontínua”, a càrrec de Nati Cabrera i Maite Martínez, va versar sobre la importància de l’avaluació durant aquest procés d’ensenyament i aprenentatge, així com de l’avaluació entre iguals i l’autoavaluació, com a estratègies per implicar i motivar l’alumnat.

Cada un dels seminaris va constar d’una introducció expositiva i d’un espai de treball en grup, on l’alumnat va treballar, en grups reduïts, sobre cada un dels eixos, generant debat guiat per un moderador i exposant finalment les conclusions comunes a través d’un padlet interactiu que es va posar en comú amb la resta dels participants.

Al migdia de dissabte es va celebrar la sessió de tancament de les jornades, a càrrec d’Albert Sangrà, que va intervenir a mode de conclusió i va fer especial atenció en el concepte de “temps” i la seva gestió en entorns virtuals, on la sincronia i l’asincronia conviuen, i on formador i alumnes poden no coincidir, tot i interactuar, en un marc diferent del que estem acostumats, tot i que ple de noves perspectives i possibilitats.

Les valoracions dels inscrits van ser força positives, i van coincidir en la utilitat d’una formació d’aquestes característiques en el moment actual. Des del Col·legi, seguim treballant per donar eines i facilitar recursos al nostre col·lectiu, que els facilitin la seva tasca docent en aquest context d’incertesa. Parant atenció en tot allò que podem incorporar en aquest període de complexitat i que de ben segur aportarà nous recursos i noves capacitats a la nostra tasca docent.