Primera reunió del Grup de Treball de Col·laboració entre els centres educatius i de lleure i els mitjans locals

Col·legi Oficial

Es constitueix el Grup de Treball de Col·laboració entre els centres educatius i de lleure i els mitjans locals de la Plataforma per a l'educació mediàtica.

Divendres, 13 de novembre de 2020, a les 16 h (via Zoom)

Hi assisteixen:

 • Mònica Lablanca, de la Federació de Mitjans Locals
 • Gemma Paricio Pera
 • Joan Bernà, de Teleduca
 • Àngel Casajús Lacosta, del Col·legi de Pedagogs de Catalunya
 • Elisa Pont, de Junior Report
 • Roger Cuartielles
 • Maria Dolors Martí Solà, del Col·legi de Llicenciats
 • Raimon Ramis
 • Albert Font Tarrés, del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
 • Neus Riera, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 • Imma Cabré, secretària de la Plataforma per a l’educació mediàtica

 

Excusen:

 • Helena Torra Miró, d’UNESCOCAT
 • Jordi Navarro, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat
 • Núria Duñó Esteve, d’Aliança Educació 360
 • Carmen Mayugo, del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
 •  

Es constitueix el Grup de Treball de Col·laboració entre els centres educatius i de lleure i els mitjans locals de la Plataforma per a l’educació mediàtica.

S’acorda que el grup serà coordinat per Mònica Lablanca, vicepresidenta de la Federació de Mitjans Locals, amb el suport de la secretària de la Plataforma.

Totes les persones participants expliquen les iniciatives que desenvolupen al voltant de l’educació mediàtica i l’experiència de treball amb els centres educatius. Això ens permet conèixer bones pràctiques en aquest terreny.

Es buscarà la implicació dels mitjans locals a partir de les experiències de col·laboració existents, amb la complicitat de la Federació de Mitjans locals.

Es constata la necessitat de suport al professorat de secundària que, a partir de la situació de pandèmia, ha de fer educació digital i educació emocional sense comptar amb les eines necessàries. En aquest sentit, es treballarà en l’oferta de formació, de materials didàctics i de recursos pràctics per treballar a l’aula.

Es proposa fer un directori de membres que sigui públic, per tal que els centres educatius i del lleure coneguin els recursos que tenen a l’abast i puguin contactar-hi.

S’acorda que la pròxima reunió del Grup de Treball serà el dijous 10 de desembre a les 16 h.