Premis El Temps de les Arts

Col·legi Oficial

Els Premis El Temps de les Arts volen estimular la cultura d'innovació i reconèixer el talent dels creadors i els projectes realitzats en els diversos àmbits artístics de tots els territoris de parla catalana, de pobles i ciutats sigui quina en sigui la dimensió. El Temps de les Arts, conscient de la fragmentació de les disciplines artístiques en l'àmbit cultural comú, vol impulsar uns premis que superin fronteres estatals i autonòmiques, i reconeguin la creativitat i la innovació en set modalitats.

Els Premis El Temps de les Arts volen estimular la cultura d’innovació i reconèixer el talent dels creadors i els projectes relitzats en els diversos àmbits artístics de tots els territoris de parla catalana, de pobles i ciutats sigui en quina sigui la dimensió.

El Temps de les Arts, conscient de la fragmentació de les disciplines artístiques en l’àmbit cultural comú, vol impulsar uns premis que superin fronteres estatals i autonòmiques i reconeguin la creativitat i la innovació en set modalitats:

Arts visuals

Aquest premi s’atorga a projectes i iniciatives tant públics com privats realitzats al nostre territori relacionats amb les arts visuals contemporànies en totes les disciplines i facetes.

Poden optar als Premis artistes, comissaris, associacions, fundacions, entitats i institucions públiques. Prevaldran els criteris de rigor, interès i compromís amb l’art i la societat actual.

Arts escèniques

Aquest premi s’atorga al millor projecte de dansa, teatre o circ que hagi tingut un fort impacte en el territori per la seva qualitat artística i pel fet de comptar amb la implicació de diferents teatres, artistes o companyies del país.

Els Premis estan pensats per representar les diferents parts del territori i per evidenciar i fer palesa la diversitat cultural del país.

Música

Premi de Música Clàssica 

Aquest premi vol reconèixer el projecte més original, innovador i rellevant de música antiga, clàssica, contemporània o d’òpera. El jurat valorarà especialment la innovació, la creativitat i la qualitat dels projectes presentats.

Hi poden optar tant autors, intèrprets solistes i grups de música que hagin publicat un disc o protagonitzat un concert singular, com agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagin promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Premi de Música Popular

Aquest premi inclou els projectes de pop-rock, cançó d’autor, jazz, folk, hip-hop, músiques urbanes, músiques del món i música electrònica. El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat de les lletres —en cas que n’hi haja— i la innovació dels projectes presentats.

Hi poden optar autors i grups de música en llengua catalana que hagen publicat un disc, protagonitzat un concert o una gira especial, i també agents de la indústria musical —promotors, festivals, discogràfiques, mànagers— que hagen promogut un espectacle de música en directe o altres projectes relacionats amb la música.

Arquitectura

Aquest premi s’atorga a projectes arquitectònics contemporanis de qualsevol tipologia: nova planta, rehabilitació, paisatgisme, i en qualsevol emplaçament, urbà o rural. Es valoraran les intervencions que reflecteixin els canvis i les transformacions que s’estan duent a terme en l’arquitectura.

Patrimoni

El premi reconeix els projectes temporals o permanents que tinguin com a principal premissa la promoció, protecció, restauració o valoració del patrimoni, material o immaterial, promogudes per museus, entitats socials i culturals, fundacions, associacions, col·lectius o persones individuals vinculades al patrimoni cultural. El jurat en valorarà l'impacte social, comunitari i territorial.

Cinema experimental

Aquest premi vol impulsar la creació audiovisual que viu als marges de la gran indústria cinematogràfica (videoart, cine abstracte, cinema d’autor o conceptual, entre d’altres) i s’atorga a la millor obra o projecte, indistintament en format llarg o curt, que aconsegueixi un alt valor artístic tot desafiant les convencions del cinema narratiu d’estructura clàssica. El en jurat valorarà la qualitat estètica i conceptual i el nivell de risc.

Els Premis d’enguany seran atorgats a projectes presentats en la convocatòria oberta del 20 de gener al 30 de juny de 2022.

Les candidatures poden ser presentades per una entitat jurídica pública o privada (institució, museu, associacions, fundacions, col·legis, programadors, firmes, etc.) o per qualsevol persona física.

De cada categoria se seleccionaran tres projectes finalistes: un guardó per al guanyador i dos accèssits.

L’acte de lliurament dels Premis tindrà lloc durant la tardor del 2022 i es retransmetrà a tots els punts del territori a través d’un programa televisiu dirigit per Lluís Danés.

https://premis.tempsarts.cat/