La síndica demana que s’avanci en la regulació i el control a les xarxes per garantir els drets dels infants i joves

Col·legi Oficial

L'escola i el lleure educatiu tenen un paper cabdal a l'hora de construir la identitat dels joves i d'alertar dels perills de l'ús d'internet i les tecnologies de la comunicació.

El passat 9 de novembre, la institució del Síndic de Greuges va lliurar al Parlament de Catalunya l’informe La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital.

L’informe parteix de la base que l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet comporta un gran avenç en la garantia dels drets i les llibertats de la població i la consolidació de la democràcia, i facilita que es garanteixin els drets a l’educació, la informació, l’expressió i la llibertat de pensament, entre d’altres. Ara bé, també comporta alguns perills i riscos que poden suposar una vulneració dels drets dels infants i dels adolescents.

Us convidem a consultar l'informe.