Gran Teatre del Liceu

Preus promocionals i condicions especials per als col·legiats

En virtut del conveni firmat el 2 de novembre de 2015 entre Col·legi i la Fundació del Gran Teatre del Liceu, els col·legiats es beneficiaran d'uns preus promocionals i condicions especials per a l'assistència als espectacles organitzats pel Liceu.

La contractació dels serveis es farà preferentment mitjançant codis promocionals exclusius per al Col·legi i els seus membres. Per al seu ús els membres del col·lectiu s’hauran d’acreditar donant-se d’alta en la zona personal de la pàgina web del Teatre. La contractació també es podrà fer directament a les taquilles del Liceu amb la presentació del carnet de col·legiat.

Addicionalment i ocasionalment, el Liceu informarà el Col·legi de promocions especials tipus last minute. En aquest cas, el Teatre facilitarà un codi promocional d’ús exclusiu que permetrà que els col·legiats se'n beneficiïn.