OP2405 - Curs de programació per a Llengües Clàssiques

 • Àrea temàtica:

  Cultura clàssica

 • Modalitat:

  En línia

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Meritxell Blay Boquera

Dates:

Del 19 de gener al 30 d'abril de 2024

Dies:

Divendres

Hores:

De 17 a 19 h

Total hores:

40

Lloc:

En línia

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

280,00 €

No col·legiat/ada:

400,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

280,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella


La nova convocatòria d’oposicions, en un nou marc legal en procés d’implantació, tindrà com un dels eixos vertebradors la necessitat d’elaborar una programació didàctica basada en situacions d’aprenentatge per tal de ser defensada segons la nova llei educativa, els nous currículums, una concreció a l’aula i una part pràctica que està per determinar.
A més, la importància que sembla que la nova convocatòria donarà a aquesta part didàctica, fa que la seva elaboració i preparació i siguin clau per assolir l’èxit d’aquesta part.
Aquest curs vol ser una ajuda per a tots els aspirants en la delimitació del nou marc legal, l’elaboració de temes i la seva adaptació a l’aula, i la creació d’una programació sencera en situacions d'aprenentatge. 


Metodologia
Aquest curs combina les trobades en línia, que tindran lloc a través de  la plataforma Microsoft Teams, amb un treball personal i individual de les activitats encomanades, que es concreten tot seguit. Es combinaran així les trobades presencials amb treball personal, amb un total de 40 hores.


Activitats

 • Elaboració de temes i aplicació a l’aula.
 • Elaboració d’una programació didàctica amb 6 situacions d’aprenentatge.
 • Defensa de la programació.

A) Objectius del curs:

 • Proporcionar els coneixements per elaborar una programació d'acord amb l'actualitat legislativa.
 • Identificar els principals documents normatius i la legislació vigent en matèria educativa per adequar-hi la programació didàctica.
 • Crear la nostra programació didàctica a partir de 6 situacions d’aprenentatge.

B) Objectius del desenvolupament de la programació didàctica:

 • Aprendre què cal tenir en compte per elaborar una programació didàctica.
 • Dominar l'exposició i la defensa de la unitat didàctica en oposicions.

C) Objectius de l’elaboració de temes

 • Reconèixer la bibliografia més rellevant de cada àmbit.
 • Elaborar uns temes de qualitat que barregin la part acadèmica i la didàctica.

Bloc 1: Marc legal

Anàlisi del Decret de currículum de l’educació bàsica i del batxillerat en relació amb les nostres matèries.

 • Marc legal d’àmbit estatal
 • Marc legal català
 • Curricula de Cultura Clàssica, Grec, Llatí i Món Clàssic

Bloc 2: Elaboració de temes 

 • Com elaborar un tema des de la perspectiva acadèmica i  sobretot didàctica
 • Actualització bibliogràfica
 • Entrega de 7 temes del temari de Grec, 7 temes de Llatí i de 7 temes comuns a ambdós temaris

Bloc 3: Elaboració de la programació didàctica 

 • Orientacions per elaborar la pròpia programació didàctica
 • Elaboració de les 6 situacions d’aprenentatge
 • Elements de les activitats didàctiques, avaluació i qualificació

Unitat 4: Defensa de la unitat didàctica

 • Presentació de la programació didàctica
 • Entrevistes individuals concertades

Unitat 5: Supòsits pràctics

 • Preparació i assaig dels supòsits pràctics

Meritxell Blay Boquera

Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona (UB). Continua els estudis amb el programa de doctorat en Estudis Hispànics i Romànics a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Comença la seva tasca docent com a professora de Llatí, Grec i Cultura Clàssica a secundària i batxillerat. S’interessa també pel patrimoni i l’arqueologia i cursa el Màster en patrimoni arqueològic i recursos culturals a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Combina la seva tasca docent amb la científica com a investigadora adscrita a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), on du a terme projectes educatius. Treballa també per la divulgació i la difusió de la cultura clàssica i dirigeix l’Associació de Professorat de Clàssiques de Catalunya (APLEC), amb la qual efectua diferents activitats per a alumnat i professorat de Clàssiques.

Cal acreditar el 80% d’assistència virtual.

Cal lliurar les tasques demanades pel professor (el 70%, com a mínim) a la plataforma Moodle.

 

Per determinar