OP2401 - Curs de preparació a les oposicions de Llengua i Literatura Catalanes

 • Àrea temàtica:

  Llengua i literatura

 • Modalitat:

  Semipresencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

Professorat:

Ferran Gadea Gambús, Laura Rodríguez Vidal, Agueda Vallès Elizalde

Dates:

Del 3 d'octubre de 2023 al 12 de març de 2024

Dies:

Dimarts

Hores:

De 17 a 20 h

Total hores:

70

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Ha estat sol·licitat el reconeixement d'aquest curs dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. En aquests moments es troba pendent de resolució.

Tarifes
Col·legiat/ada:

490,00 €

No col·legiat/ada:

700,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

490,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

 

El curs, de 70 hores, és semipresencial. Es faran un total de 21 sessions (62 hores en total), majoritàriament en línia, tot i que algunes seran presencials al Col·legi de llicenciats (no es faran sessions híbrides). També hi haurà una part de treball personal (unes 10 hores, aproximadament), que es dedicaran a la redacció d’un tema i al disseny d’una unitat didàctica. La formació se situa dins dels requeriments legislatius i pedagògics de la LOMLOE.

 El contingut del curs s’organitza en per tres blocs diferenciats: 

 1. actualització de continguts (revisió i presentació del temari)
 2. aspectes practicodidàctics (unitats i seqüències didàctiques)
 3. programar i avaluar per competències

 

Metodologia

Combinació d’exposicions teòriques a l’aula sobre els continguts del curs amb algunes activitats pràctiques.

Les sessions del curs seran sincròniques i d’una durada aproximada de 3 hores. En aquestes sessions el formador explicarà el contingut dels temes seleccionats. A la part final de cadascuna de les sessions hi haurà un espai  de debat i torn obert (uns 30 minuts, aproximadament) per compartir dubtes, preguntes, suggeriments, etc.

També hi haurà sessions asíncrones; de treball en grup o individual. L’objectiu és abordar teòricament els continguts essencials per afrontar amb una base sòlida cadascuna de les parts de la prova d’oposició i combinar-ho amb activitats de treball individual i compartides sobre el temari i la programació i les qüestions pràctiques derivades de l’aplicació a l’aula. 

 

Dates rellevants

·      Horari: dimarts de 17 a 20 h

·      Calendari: 3 d’octubre de 2023 a 12 de març de 2024 (o 19 de març, si és de 80 h)

·      Lliurament del tema:  14 desembre 2023

·      Lliurament SdA: 6 febrer 2024

 

Part 1. Actualització de continguts teòrics (temari)

 1. 10 sessions de dues hores i mitja de presentació d’un tema (amb un breu descans, si el formador ho creu convenient) i mitja hora de debat posterior, dubtes, etc.
 2. Esquemes (o presentacions digital dels formadors), documents de consulta essencials i bibliografia bàsica per als alumnes a Moodle.
 3. Elaboració d’UN tema de manera individual o per parelles d’aquells que no es presenten específicament en el curs. L’objectiu és presentar uns 20 temes de manera detallada i compartir els temes treballats pels membres del grup. D’aquesta manera, cadascun dels aspirants disposarà d’una base sòlida per tal d’afrontar còmodament aquesta part de la prova.
 4. Correcció dels materials elaborats pels companys seguint la rúbrica d'avaluació.

Part 2. Programació i aspectes practicodidàctics:

 1. 10 sessions de 3 hores, que combinaran una part expositiva amb qüestions pràctiques
 2. Setmanalment se suggeriran diverses activitats de treball voluntàries per tal de posar en pràctica els continguts treballats a cada sessió.
 3. Resolució de dubtes i de les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes.
 4. En les sessions presencials també es treballarà en petit grup i, després, es compartiran les conclusions amb tots els assistents amb l’objectiu de crear un espai de debat en què es comparteixin opinions i es puguin resoldre tot tipus de dubtes.
 5. Disseny d’una unitat didàctica de manera individual o per parelles com a síntesi dels elements treballats al llarg del curs.

 

Ferran Gadea Gambús

Laura Rodríguez Vidal

Agueda Vallès Elizalde

 • Assistència al 80% de les sessions virtuals i presencials.

 • Lliurament i avaluació d’un tema desenvolupat. La tasca ha de seguir la rúbrica que compartirem al principi del curs i serà avaluada pels companys i formadora. Un cop corregida pels companys caldrà esmenar-ne els errors i lliurar-la de forma definitiva per tal de confegir un material d’estudi compartit i definitiu.

 • Lliurament d’una unitat didàctica com a projecte final de curs.

Calendari de sessions del curs:

 • octubre: 3, 10, 17, 24
 • novembre: 7, 14, 21, i 28
 • desembre: 5, 12 i 19
 • gener: 9, 16, 23 i 30
 • febrer: 6, 13, 20 i 27
 • març: 5 i 12 

 

Sessions presencials: 23 gener (Muntsa Farré: Fonètica i fonologia de la llengua catalana); ; 6 de febrer (Àgueda Vallès:Tècniques d'estructuració i de presentació del discurs oral), 20 febrer (Joan Martori: Teatre del XIX. Soler i Guimerà, i tema 52. Teatre modernista. Rusiñol.) i 5 de març (Ferran Gadea: El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar.)

 

Sessions síncrones en línia:

 • octubre: 3, 10, 17, 24
 • novembre: 7, 14, 21, i 28
 • desembre: 5, 12 i 19
 • gener: 9, 16, 30
 • febrer: 20 i 27
 • març: 12 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428