242001 - Creació literària: la nova matèria del nou batxillerat. Enfocaments, eines didàctiques i activitats per a llengua catalana i llengua castellana.

  • Àrea temàtica:

    Llengua i literatura

  • Modalitat:

    Semipresencial

  • Nivell:

    Secundària i batxillerat

Professorat:

Francesc Reina González

Dates:

Del 5 de febrer al 4 de març de 2024

Dies:

Dimarts

Hores:

25

Total hores:

25

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Tarifes
Col·legiat/ada:

85,00 €

No col·legiat/ada:

135,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

85,00 €

Inscriu-t'hi

Afegir a la cistella

El nou currículum de batxillerat inclou una matèria anomenada "Creació literària". Les indicacions de què disposem, de moment, són molt genèriques i obertes. Considerem que s’han de prendre decisions formatives en relació amb què i com considerar la "creativitat" dins de la literatura en un curs inicial de batxillerat.

És una oportunitat per accedir al tresor de les nostres literatures des de la perspectiva de l’autor, el nostre alumnat.

El curs cerca presentar enfocaments diversos (tres possibilitats) per treballar la matèria a l’aula. També s’introduiran eines per abordar la creació a l’aula i fabricar algunes activitats d’exemples.

Presentar els àmbits de tractament de la creativitat: art, psicologia, publicitat, neurociència i literatura.

Situar el concepte de creativitat dins de la literatura (i el coneixement de l’alumnat).

Presentar tres enfocaments diversos sobre com tractar de manera didàctica la creativitat: (i) els models literaris, (ii) els tallers literaris i (iii) una perspectiva neurocognitiva.

Treballar exemples didàctics de creativitat en les dues llengües.

Presentar i analitzar recursos disponibles sobre creativitat literària.

El nou currículum de batxillerat inclou una matèria anomenada "Creació literària". Les indicacions de què disposem, de moment, són molt genèriques i obertes. Considerem que s’han de prendre decisions formatives en relació amb què i com considerar la "creativitat" dins de la literatura en un curs inicial de batxillerat.

És una oportunitat per accedir al tresor de les nostres literatures des de la perspectiva de l’autor, el nostre alumnat.

El curs cerca presentar enfocaments diversos (tres possibilitats) per treballar la matèria a l’aula. També s’introduiran eines per abordar la creació a l’aula i fabricar algunes activitats d’exemples.

 

Francesc Reina González

Barcelona (1966). Llicenciat en Filologia Hispànica. Catedràtic de secundària de Llengua Castellana i Literatura. Doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona. Professor associat a la mateixa universitat. Formador de l'àrea de llengua i didàctica amb diferents interessos dins d'aquests àmbits (l'accés a la docència, la gramàtica competencial i la creació literària). Ha publicat edicions divulgatives d'obres de la literatura castellana, com ara Tres sombreros de copa de Mihura, o les Novelas Ejemplares de Cervantes.

Avaluació i acreditació

Acreditar el 80 % d’assistència.

Lliurar obligatòriament les tasques demanades pel professor.

Dilluns 5 i 12 de febrer, sessions presencials al CDL.
Dilluns 19, 26 de febrer, i 4 de març, sessions telemàtiques.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428