233404 - Cinc episodis de la química que han fet història: implicacions didàctiques

 • Àrea temàtica:

  Ciències experimentals i matemàtiques

 • Modalitat:

  Semipresencial

 • Nivell:

  Secundària i batxillerat

 • Reconegut:

  R

Professorat:

Aureli Caamaño Ros, Pere Grapi Vilumara

Dates:

Del 3 al 7 de juliol

Dies:

De dilluns a divendres

Hores:

D'11.30 a 14.30 h

Total hores:

20

Lloc:

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Curs reconegut dins el Pla de Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Tarifes
Col·legiat/ada:

70,00 €

No col·legiat/ada:

115,00 €

Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores:

70,00 €

baner

 

Aproximació històrica i didàctica a cinc models i teories de la química a través d'una anàlisi basada en la naturalesa de la ciència, la interacció ciència i societat i els processos de modelització a l'aula.

 • Presentació dels relats històrics
 • Anàlisi crítica de l'ús de la història de la química que a vegades es fa en els llibres de text
 • Ús dels relats històrics per aprendre sobre aspectes significatius de la naturalesa de la ciència, la recerca científica, les explicacions científiques, la creativitat científica, el paper la comunitat científica i la interacció entre ciència i societat
 • Anàlisi de les dificultats conceptuals dels temes
 • Propostes didàctiques basades en la indagació, la modelització, l'argumentació i l'evolució històrica dels conceptes

1. Lavoisier i el naixement de la química moderna: la teoria de la combustió de l'oxigen enfront de la teoria del flogist i la nova nomenclatura química. La interpretació de la combustió d'una espelma: una experiència interpretativa paradigmàtica
2. Dalton: l'home que va pesar els àtoms. L'establiment d'una teoria atomicomolecular basada en la determinació de les masses relatives dels àtoms. L'elaboració del model atomicomolecular a l'ESO
3. Mendelèiev: la culminació d'una obra col·lectiva d'ordenació dels elements. L'establiment de la taula periòdica a l'ESO
4. Thomson, Rutherford i Bohr: els primers intents d'establir l'estructura interna dels àtoms. L'elaboració dels models atòmics a l'ESO
5. Lewis, Langmuir i Pauling: els primers intents d'explicar l'enllaç químic amb un model electrònic. Una correcta modelització de l'enllaç químic a l'ESO.

Aureli Caamaño Ros

Enginyer químic IQS, llicenciat en Química, doctor en química per la Universitat de Barcelona i graduat en Humanitats per la UPF. Ha estat catedràtic de Física i Química de secundària i coordinador i professor del curs del CAP de Física i Química de la UB. És codirector de les revistes Alambique i Educació Química EduQ i vocal de la Societat Catalana de Química.

Pere Grapi Vilumara

Llicenciat en ciències químiques per la Universitat de Barcelona i doctor en filosofia i lletres (programa «Història de la ciència») per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat catedràtic de física i química d'ensenyament secundari i professor associat d'història de la ciència a la UAB. Les seves principals àrees de recerca en història de la ciència són la química de final del segle XVIII i principi del segle XIX i les relacions entre la història de la ciència i l'ensenyament.

Del 3 al 7 de juliol, classes d'11.30 a 14.30 h

5 h de treball autònom a Moodle

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Rambla de Catalunya, 8 pral., Barcelona - 08007
Adreça electrònica: info@cdl.cat
Telèfon: + (34) 933 170 428