Convocatòria de la Junta General Ordinària

Col·legi Oficial

D'acord amb el que s'estableix en l'article 25 dels Estatuts del Col·legi, us informem que en la sessió ordinària de la Junta de Govern del passat 25 de gener es va acordar convocar la Junta General Ordinària el 25 de febrer del 2021, a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18.00 h en segona.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 25 dels Estatuts del Col·legi, us informem que en la sessió ordinària de la Junta de Govern del passat 25 de gener es va acordar convocar la Junta General Ordinària el 25 de febrer del 2021, a les 17.30h en primera convocatòria i a les 18.00 h en segona, amb el següent ordre del dia:

Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2020.
Balanç econòmic de l’exercici 2020.
Pressupost de l’exercici 2021.

 Ateses les circumstàncies sanitàries i a l’empara del que preveu la Disposició Addicional Sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals sobre sessions telemàtiques, addicionada mitjançant la Disposició Final Primera de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per a fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, la Junta General Ordinària es realitzarà telemàticament, a través de la plataforma Zoom, amb aquest enllaç.

ID de reunió: 984 9064 0432

Codi d’accés: 664614

 A efectes organitzatius, us agrairíem que aquells que estigueu interessats en assistir-hi ens ho feu saber, enviant-nos un correu electrònic a l’adreça secretaria@cdl.cat

D’altra banda, per tal de poder certificar la identitat dels assistents, caldrà que en el nom d'usuari de la plataforma s’hi faci constar com a mínim el primer cognom de la persona col·legiada i el seu número de col·legiat/da. Abans de donar permís per accedir a la sessió, es comprovarà el nom i número de col·legiat dels assistents. La càmera de tots els assistents haurà d'estar activada durant tota l’assemblea.

 Us recordem que no s’admet el vot delegat.

Manual d'instruccion