Convocatòria de Junta General Ordinària

 

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts del Col·legi, el degà convoca, en nom de la Junta de Govern, la Junta General Ordinària el 13 de març de 2024, a les 17.30 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona, a la seu social del Col·legi, Rambla de Catalunya, 8, pral., amb l'ordre del dia següent:

  1. Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2023
  2. Balanç econòmic de l’exercici 2023
  3. Pressupost de l’exercici 2024
  4. Torn obert de paraules

Cal assistir-hi personalment i no hi és admès el vot delegat.