Convocada la Junta General Ordinària del Col·legi

Col·legi Oficial

La Junta és oberta a tots els col·legiats i se celebrarà el proper 2 de març, a les 18 h, a la seu del Col·legi.

D’acord amb l’article 25 dels estatuts del Col·legi, el degà convoca, en nom de la Junta de Govern, la Junta General Ordinària el proper 2 de març de 2022, a les 18 h en primera convocatòria i a les 18.30 h en segona, a la seu social del Col·legi, Rambla de Catalunya, 8, principal, amb el següent ordre del dia: 

Informe de gestió de la Junta de Govern durant l’any 2021.
Balanç econòmic de l’exercici 2021.
Pressupost de l’exercici 2022.
Aprovació del Codi deontològic de la professió docent, incloent el compromís V: l’ús responsable i ètic de la tecnologia
Torn obert de paraules

La Junta General Ordinària del Col·legi està oberta a tots els col·legiats que vulguin assistir-hi.

Us recordem que no hi serà admès el vot delegat.