Consulta pública prèvia al projecte de decret de l'ordenament dels ensenyaments

Col·legi Oficial

Oberts els tràmits de consulta pública prèvia dels decrets d'infantil, d'educació bàsica i batxillerat, que la Secretaria General d'Ordenació Curricular està duent a terme.

La consulta pública que es comunica té per finalitat obtenir informació per tal de comprovar l'opinió de la comunitat educativa i dels diferents sectors afectats sobre el decret que estableix l'ordenació dels ensenyaments. La finalitat del projecte és millorar i adaptar a les necessitats i reptes del segle XXI (Agenda 2030) el currículum de les diverses etapes educatives, mitjançant la garantia d'un desplegament del projecte de vida personal i professional per a tothom a partir de l'èxit educatiu, que ha de facilitar l'accés a processos formatius posteriors i a l'aprenentatge al llarg de la vida.

Podeu trobar més informació de la consulta per a cadascuna de les etapes:

Infantil
Educació bàsica
Batxillerat 

La consulta és oberta a tothom. Especialment, hi ha interès a conèixer la voluntat de la comunitat educativa entesa en sentit ampli. Entitats (associacions i col·legis professionals, sindicats, associacions de pares i mares, associacions de famílies d'alumnes, etc.) i agents educatius (serveis educatius, centres educatius de primària i secundària, universitats, etc.).