Celebració de la Junta General Ordinària

Col·legi Oficial

Ahir, 6 de març, es va celebrar la reunió de la Junta General Ordinària, en què es va fer un repàs de l'exercici 2022 i es van comentar les línies d'actuació del Col·legi per a aquest 2023, amb una Junta de Govern renovada.